top of page

AANLEG EN ONDERHOUD

Naast het adviseren over landschappen kunnen wij ook voorzien in de uitvoering van de plannen! Met onze jarenlange ervaring gaan we geen uitdaging uit de weg, dus contact ons gerust voor de mogelijkheden! 

Hieronder laten we graag een aantal van de overkoepelende mogelijkheden zien.

klus op water2.jpeg

Aanleg beschoeiing rond eiland in Dakhorst

Voor een passende afrastering met weidepalen bent u bij ons aan het juiste adres. Afrasteringen kunnen zowel een veekerende als beschermende functie hebben. Wij plaatsen afrastering langs weilanden, landschappelijke beplantingen en overige landschapselementen.

 

Voor het plaatsen van afrasteringen maken wij gebruik van weidepalen in de vorm van gekloofde eiken palen, maar ook tamme kastanje palen is een veel gebruikte weidepaal.  De genoemde materialen zijn duurzaam, vervuilen de bodem niet en passen goed in het landschap.

LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTING

Twente en delen van de Achterhoek en Drenthe zijn van oudsher veelal kleinschalig. Dit wil zeggen dat de percelen een geringe oppervlakte hebben en omzoomd waren door beplantingen zoals bijvoorbeeld houtwallen, singels en boomgroepen.

Onderhoud en aanleg van landschapselementen zoals houtwallen, singels en struweelranden zorgt voor een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur. De aanleg van nieuwe landschappelijke beplantingen zorgt voor een hoogwaardig landschap waarbij de historie van een gebied duidelijk te herkennen is.

 

Met de juiste invulling en inpassing van landschappelijke beplantingen kan het hoogwaardige cultuurhistorische landschap, waar gewenst, terug worden gehaald.

aanleg beek2.jpg
werkfoto 4.jpeg

GRONDVERZET

TER BEHOEVE VAN WATERELEMENTEN

Voor zowel projecten ten behoeve van natuurbouw en landschapsontwikkeling als waterbeheer kunt u bij ons terecht. Welhuis BV werkt met een groep vakbekwame mensen op het gebied van grondverzet voor de aanleg van poelen, heideterreinen, waterlopen etc.

Water is een onmisbaar en belangrijk element in het landschap en in de natuur voor zowel flora als fauna. 
Door de aanleg en het onderhoud van poelen, slenken en watergangen ontstaan er nieuwe biotopen voor diverse insecten, amfibieën, vissen en andere dieren. Daarbij ontstaan er gebieden waar zich nieuwe en unieke vegetaties kunnen ontwikkelen, zoals vegetaties die gebonden zijn aan kwel(bron)water.

KUNSTWERKEN

Bij het aanleggen of verleggen/verplaatsen van bijvoorbeeld een beek kan het zijn dat een weg wordt gekruist. Voor het passeren van deze beken kunnen wij verschillende soorten passages aanleggen. 
Een voorbeeld is een brug. Deze wordt geheel gemaakt van eikenhout.

Brug.jpeg
picknickbank2.jpg

TIED VEUR KOFFIE?

Overlegt toch net wat leuker he! 

Geen enkel advies zal bij ons hetzelfde zijn en om de juiste raad te kunnen geven, is het handig om de locatie te zien of even contact te hebben! Dus tijd voor koffie? Bel ons en dan plannen we een afspraak in! 

bottom of page